languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Stilla natt

This is a Swedish version of the popular and well-known Christmas carol, Silent Night, which was originally written in German.

Stilla natt

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
änglars här slår sin rund
kring de vaktande
herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till Jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman
för Världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

Silent Night in other languages

Bulgarian, Chinese (Mandarin), Czech, Danish, Esperanto, Estonian, English, Finnish, French, German, Irish, Norweigan, Polish, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh

Other songs

Information about Swedish | Swedish phrases | Swedish kinship terms | Tongue twisters in Swedish | Tower of Babel of in Swedish | Swedish learning materials

Links

Recording of the Silent Night in Swedish
http://www.youtube.com/watch?v=cNS-gT3d9rE

Different versions of Silent Night in Swedish
http://artists.letssingit.com/carola-stilla-natt-z22w7v9

Information about Silent Night (Swedish)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stilla_natt, heliga_natt

Information about Silent Night (English)
http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Night_(song)

Silent Night in many more languages
http://silentnight.web.za


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo