languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Tichá noc

This is a Czech version of the popular and well-known Christmas carol, Silent Night, which was originally written in German.

Tichá noc

Tichá noc, svatá noc!
Jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí!

Tichá noc, svatá noc
Co anděl vyprávěl,
přísed s jasností v pastýřův stan,
zní již s výsosti, s všech země stran:
„Vám je dnes Spasitel dán,
přišel Kristus Pan!“

Tichá noc, svatá noc!
Boží láska, si s úsměvem hrá
zpod zlaté řasy k nim vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstřícmu vděčně plá,
vstříc mu věčně plá!

Silent Night in other languages

Bulgarian, Chinese (Mandarin), Czech, Danish, Esperanto, Estonian, English, Finnish, French, German, Irish, Norweigan, Polish, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh

Other songs

Information about Czech | Useful phrases | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | My Czech learning experiences | Learning materials

Links

Recording of this carol
http://www.youtube.com/watch?v=8GpjpgLRBkI
http://www.youtube.com/watch?v=azCuUwD6JoI

Information about the Silent Night (in Czech)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tichá_noc

Background information about Silent Night (in English)
http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Night_(song)

Silent Night in many more languages
http://silentnight.web.za


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo