languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Seren Bethle'm

Cân gan Eirian Williams ydy hon recordwyd yng Nghyngerdd Nadolig Criw Bangor 2009.

This is a song by Eirian Williams recorded at the Criw Bangor Christmas Concert 2009.

Seren Bethle'm

Draw yn ninas Dafydd
gwelwyd seren dlos
Gwena'n ddisglair uwch y llety
llwm drwy'r nos
Arwain ffordd i'r doethion
at faban yn ei grud.
Plygu wnaethant hwy a chyfarch
Ceidwad y Byd

Cytgan
Seren Bethle'm gwena arnom,
Gloyw'r byd â'th olau gwiw.
Dangos i ni'r preseb hynod,
Dangos i ni'r ffordd i fyw

Draw yn nins Dafydd
gwelwyd seren dlos
Yno'n dathlu man y geni
Crist, fab Mair
Achub dyn o'i bechod
yw bwriad Duw yn awr.
Gyda gobaith fe gawn garu
Anreg mor fawr.

Cytgan

Gwrandewch y gân 'ma / Listen to this song

Caneuon eraill / Other songs


Cheap Web Hosting