languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Criw Bangor (Côr Dysgwyr Bangor)

Mi sefydlwyd Criw Bangor (Côr Dysgwyr Bangor) yn 2005, ac mi enillodd y côr gystadleuaethau Corau Dysgwyr yn eisteddfodau lleol a chenedlaethol yn y Faenol yn 2005, yn Sir y Fflint yn 2007, ac yn Ynys Môn ac Y Bala yn 2008. Yn Eisteddfod Môn 2008 mi enillodd arweinydd y côr, Elwyn Hughes, y Baton Aur am arweinydd gorau'r ŵyl

Criw Bangor, the Bangor Welsh Learners Choir, was founded in 2005 and has won competitions for learners' choirs at local and national eisteddfods in Faenol in 2005, in Flint in 2007, and in Anglesey and Bala in 2008. In the 2008 Anglesey Eisteddfod the choir's conductor, Elwyn Hughes won the Golden Baton as the best choir conductor in the festival.

Cyngerdd Nadolig 2009 Christmas concert

Yn Rhagfyr 2008 roedd cyngerdd carolau yng Gadeirlan Bangor i glasgu arian ar gyfer yr Uned Cancr a Haematoleg Alaw yn Ysbyty Gwynedd, ac mi ganodd Griw Bangor y chwech ganeuon isod ynddi.

In December 2008 there was a concert in Bangor Cathedral to raise money for the Alaw Cancer and Haematology Unit in Gwyndd Hospital, and Criw Bangor sang the six songs below in it.

Caneuon eraill yn y Gymraeg / Other songs in Welsh


Cheap Web Hosting