languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Bendigedig

Cân gan Robat Arwyn ydy hon recordwyd yng Nghyngerdd Nadolig Criw Bangor 2009. Mae'r geiriau Cymraeg addasiad gan Dyfnallt Morgan.

This is a song by Robat Arwyn recorded at the Criw Bangor Christmas Concert 2009. The Welsh words are by Dyfnallt Morgan.

Bendigedig

Bendigedig, Bendigedig
yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r Iôr
Hosanna'n y goruchaf,
Hosanna'n y goruchaf

Benedictus

Bendictus, Benedictus
qui venit, in nomine Domini
Hosanna in excelsis,
Hosanna in excelsis

Gwrandewch y gân 'ma / Listen to this song

Caneuon eraill / Other songs


Cheap Web Hosting