languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Ar Gyfer Heddiw'r Bore

Plygain o ganolbarth Cymru gan Eos Iâl (1794-1862) ydy hon.

This is a plygain carol from mid-Wales by David Hughes (1794-1862).

Ar gyfer heddiw'r bore'n
faban bach, (yn) faban bach,
Y ganwyd gwreiddyn Jese'n faban bach
Y cadarn ddaeth o Bosra,
Y deddfwr gynt ar Sina,
Yr Iawn gaed ar Galfaria'n
faban bach, (yn) faban bach,
Yn sugno bron Maria'n faban bach

Caed bywiol ddwfr Eseciel
Ar lin Mair, Ar lin Mair,
A gwir Feseia Daniel Ar lin Mari;
Caed bachgen doeth Eseia,
'R addewid roed i Adda,
Yr alffa a'r Omega
Ar lin Mair, Ar lin Mair;
Mewn côr ym Methle'm Juda Ar lin Mair

Am hyn, bechadur, brysia
Fel yr wyt, Fel yr wyt,
I 'mofyn am y noddfa Fel yr wyt;
I ti'r agorwyd ffynnon
A ylch dy glwyfau duon
Fel eira gwyn yn Salmon
Fel yr wyt; Fel yr wyt;
Am hynny tyrd yn brydlon Fel yr wyt.

Gwrandewch y gân 'ma / Listen to this song

Caneuon eraill / Other songs


Cheap Web Hosting