Wedi 7

Neithiwr roedd y Clwb Uke Bangor ar S4C ar y rhaglen Wedi 7 (tua diwedd y rhaglen) – ein ychychdig eiliadau o enwogrwydd! Ro’n innau ar y rhaglen yn siarad yn fyr yn Gymraeg efo Meinir Gwilym, y gohebydd crwydrol ar gyfer Gogledd Cymru, ac un o fy hoff cantorion Cymraeg.

Last night Bangor Uke Club was on the S4C programme Wedi 7 (towards the end of the programme) – our few moments of fame! I appeared briefly on the programme talking in Welsh with Meinir Gwilym, the roving reporter for North Wales, and one of my favourite Welsh singers.

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
This entry was posted in Cymraeg, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin