Wedi 7

Neithiwr roedd y Clwb Uke Bangor ar S4C ar y rhaglen Wedi 7 (tua diwedd y rhaglen) – ein ychychdig eiliadau o enwogrwydd! Ro’n innau ar y rhaglen yn siarad yn fyr yn Gymraeg efo Meinir Gwilym, y gohebydd crwydrol ar gyfer Gogledd Cymru, ac un o fy hoff cantorion Cymraeg.

Last night Bangor Uke Club was on the S4C programme Wedi 7 (towards the end of the programme) – our few moments of fame! I appeared briefly on the programme talking in Welsh with Meinir Gwilym, the roving reporter for North Wales, and one of my favourite Welsh singers.

This entry was posted in Cymraeg, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin