Bîts Botaneg

Y prynhawn ‘ma bydda i’n canu efo’r Côr Cymunedol Bangor ym Mîts Botaneg yng Ngardd Fotaneg Treborth. Gobeithio bydd hi’n braf, ond ar ôl rhagolygon y tywydd, bydd hi’n gymylog ac efallai efo cawodydd.

Nos Wener es i i gyngerdd wych yn y prifysgol. Cyngerdd olaf y blwyddyn academaidd ydoedd ac roedd cryn dipyn o grwpiau cerdd yn perfformio.

This entry was posted in Cymraeg, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin

%d bloggers like this: