Tŷ newydd

Dw i wedi bod yn fy nhŷ newydd ers tair wythnos, a dw i’n teimlo yn gartrefol erbyn hyn. Mae llawer o waith wedi i wneud ar y tŷ, yn gynnwys ailweirio; gosod carpedi, ffenestri ac ystafell ymolchi newydd; clirio’r ardd; amnewid y sied ardd; a pheintio.

Mae pobl eraill wedi gwneud y gwaith, ac yr unig pethau sy angen i mi gwneud oedd dod â phobl i wneud y gwaith, arolygu a threfnu’r gwaith, a thalu’r biliau, wrth gwrs. A dw i wedi gwario llawer iawn o pres hyd hynny – nid yn unig ar a gwaith, ac hefyd ar pethau ar gyfer y tŷ a’r ardd.

Mae’r gwaith ar y tŷ bron ar ben, heblaw rhyw beintio, a dw i’n meddwl am beth i wneud efo’r ardd. Mae’r lawnt yn llawn chwyn (dant y llew yn bennaf), ac mae’r coeden afal yn llawn afalau hefyd – bob dydd dw i’n casglu afalau cwympo ac mae gen i bocs mawr llawn ohonyn nhw. Dw i’n bwriadu gwneud jam a jeli efo’r afalau, ac hoffwn i plannu blodau, llysiau a llysiau blas yn yr ardd.

This entry was posted in Cymraeg, General.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: