Wythnos o ganeuon

Mae’r wythnos hon wedi bod yn brysur iawn – Ddydd Sul diwethaf, canais efo’r côr cymunedol yn y Ŵyl Heddwch ym Mangor -gwahoddynt i ni ganu wrth iddyn nhw bwyta ein cinio. Nos Fawrth canais efo cór y gymdeithas gerdd yn y prifysgol, Nos Fercher canais efo’r côr cymunedol, a Nos Iau es i i gyngerdd wych gan Northern Harmony, côr ifanc o’r UDA. Yna treuliais Dydd Sadwrn yn canu mewn gweithdy canu efo Northern Harmony – roedd yn ardderchog a dysgon ni ganeuon o America, Corsica, Siorsia, De Affrica ac Ukraine. Nos Sadwrn es i gyngerdd wych gan Trio Naatyashwora, grŵp o gerddorion o Nepal.

Mae cynhadledd ryngwladol ar ddwyieithrwydd i’w chynnal ym Mangor y penwythnos hwn hefyd, ac es i ryw areithiau ddoe ac echddoe.

Seachtain na hamhráin

Bhí an seachtain seo an ghnóthach – Dé Domhnaigh seo cáite, chan mé leis an cór pobail ag an Féile Síochána i mBangor -thug iad cuireadh dúinn ag canadh agus iad ag ith ar lón. Oíche Mhairt chan mé le cór na cumann ceoil san ollscoil, Oíche Chéadaoin chan mé leis an cór pobail, Oíche Aoine chuaigh mé chuig ceolchoirm le Northern Harmony, cór óg as Meiriceá. Ansin chaith mé Dé Sathairn ag canadh i gceardlann chanta le Northern Harmony – bhí sí go hiontach agus d’fhoghlaim muid amhráin as Meiriceá, an Chorsaic, an tSeoirsia, an Afraic Theas agus an Úcráin. Oíche Shathairn chuaigh mé chuig ceolchoirm le Trio Naatyashwora, grúpa ceoltóirí as Neipeal.

comhdháil idirnáisiúnta ar an dátheangachas ar siúil an deireadh seachtaine seo freisin, agus chuaigh mé chuig cúpla óráidí inné agus arú inné.

A week of songs

This week has been a busy one – last Sunday I sang with the community choir in the Peace Festival in Bangor – they invited us to sing to them while they were having lunch. On Tuesday evening I sang with the community choir again, on Wednesday evening I sang with the university music society choir, and on Thursday evening I went to an excellent concert by Northern Harmony, a young choir from the USA. Then I spent most of Saturday at a singing workshop with Northern Harmony, which was fantastic and we learnt songs from America, Corsica, Georgia, South Africa and Ukraine. On Saturday night I went to a great concert by Trio Naatyashwora, a group of musicans from Nepal.

An international conference on bilingualism is being held in Bangor this weekend as well, and I went to a few talks yesterday and on Friday.

This entry was posted in General, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: