Kionnaghey thie

Ta mee smooinaghtyn thie y chionnaghey ayns Bangor, as hug mee shilley er thieyn yn çhiaghtyn shoh as yn çhiaghtyn shoh chaie. Foddee verrym çhebb er nane jeu, agh shegin dou loayrt rish turneyr hoshiaght.

Teach a cheannach

Tá mé ag smaoineamh teach a cheannach i mBangor, agus chuaigh mé tithe a feiceáil an seachtain seo agus an seachtain seo caite. B’fhéidir déanfaidh mé tairiscint ar cheann acu, ach tá orm ag labhairt leis aturnae ar dtús.

Prynu tŷ

Dw i’n meddwl am brynu tŷ ym Mangor, ac es i i weld tai yr wythnos hon a’r wythnos ddiwethaf. Efallai mi na i gynnig ar un ohonynt, ond mae rhaid i mi siarad efo cyfreithiwr yn gyntaf.

This entry was posted in General.

2 Responses to Kionnaghey thie

 1. c.greaves says:

  Pob lwc gyda’r ymgais! Ydych chi’n meddwl setlo ym Mangor te? Un cwestiwn bach – dod o’r de ydw i (teulu o ardal Crymmych) – faint o Gwmrag ydych chi’n clywed ym Mangor ar y stryd, yn yr Archfarchnad, gan bobl ifanc ac ati?
  Bydde’n ddiddorol cymharu gyda lawr fan hyn – Cwmrag sydd gan bawb yn y wlad (heblaw am y Saeson-fewnfudwyr bondigrybwyll) ond Saesneg gan y mwyafrif yn y trefi – Caerfyrddin, Abergweun, Tu’dreth ayyb. Shw ma’i lan fynna?

 2. Simon says:

  Dw i’n awyddus i setlo ym Mangor – dw i’n hoffi’r lle a’r ardal yn fawr ac mae gen i llawer o gyfellion yma.

  Mae efallai 50% o’r pobl ym Mangor yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf. Mae’r iaith i’w glwyed bron ym mhobman gan bobl o bod oedrad, ond dydy’r plant i gyd yn siarad Cymraeg fel arfer tu allan yr ysgol, dw i’n meddwl.

  Mae llawer mwy o Gymraeg i’w clywed yn y pentrefi, yn nhrefi fel Caernarfon, ac ar Ynys Môn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: