Offeryn cerdd

Some of my many musical instruments

Weithiau dw i’n meddwl bod fy nghasgliad o offeryn cerdd yn dipyn bach rhy fawr. Mae gen i pymtheg o offeryn – dau gitâr (gitâr clasurol a gitâr tannau dur), pum chwiban tun, dau chwiban isel, ffliwt, clarinét, recorder, harmonica a dau ocarina. Dw i’n gallu chwarae nhw i gyd mwy neu lai, heblaw y ffliwt, ond dw i’n canolbwyntio ar y gitâr a’r chwibanau ar hyn o bryd. Yn ffodus mae y mwyafrif ohonyn nhw yn eitha bach, felly does dim problem dod â lle iddyn nhw.

Gléasanna ceoil

Uaireanta tá mé ag smaoineamh go bhfuil mo bhailiúchán de gléasanna ceoil beagán ro mhór. Tá cúig gléasanna deag agam – dhá ghiotár (giotár clasaiceach agus giotár le téad chruach), cúig feadóige stáin, dhá fheadóg íseal, feadóg mhór, cláirnéid, fliúit Shasanach, orgán béil agus dhá ocarina. Is féidir liom an t-iomlán acu a sheinm a bheag nó a mhór, ach bím ag díriú ar an fheadóg stáin, an fheadóg íseal agus an giotár ar faoi láithir. Níl an chuid is mó de mo ghléasanna go ro mhór go hádhúil, mar sin de is féidir liom áiteanna a lorg dóibh.

Musical instruments

Sometimes I think that my collection of musical instruments is a bit too large. I currently have 15 instruments – two guitars (a classical one and a steel-string one), five tin whistles, two low whistles, a flute, a clarinet, a recorder, a harmonica and two ocarinas. I can more or less play all of them, with the exception of the flute, but I’m concentrating on the guitar and whistles at the moment. Fortunately most of them at fairly small, so finding places to keep them is not a problem.

This entry was posted in Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: