Jerrey shiaghtin

Hie mee dys Lunnin yn jerrey shiaghtin shoh chaie dy ghoaill ayrn ayns cuirrey kiaull Sing for Water. Ta shin troggal argid da WaterAid, sheshaght yiastyllagh ta cooney sleih ayns çheeraghyn boght geddyn ushtey glen as slayntaghys. Hee mish ayns shen lesh yn sheshaght chiaullee pobble Bangor, as ghow shin arraneyn lesh 50 sheshaghtyn chiaullee elley voish Sostyn, Bretin, Nalbin as Nerin – mysh 700 jin yn clane. Hie yn cuirrey kiaull dy slane mie, as v’eh yindyssagh goaill arrane lesh whilleen sleih.

Honnick shin cosheeaght mooar, garey aile, çhentagyn as taghyryn elley Feailley yn Thaimish, as va traa yindyssagh ain.

Penwythnos

Mi es i i Lundain y penwythnos diwetha cymryd rhan mewn cyngerdd Sing for Water. Maen nhw’n codi arian am WaterAid, elusen sy’n helpu pobl mewn gwledydd tlawd cael dŵr glân ac iechydaeth. Mi es i efo rhan o’r Côr Cymuned Bangor, ac mi ganon ni efo 50 corau eraill o Loegr, Cymru, yr Alban ac yr Iwerddon – tua 700 o bobl. Roedd y cyngerdd yn dda iawn, ac roedd hi’n ardderchog canu efo cymaint o bobl.

Mi welon ni parêd mawr, gardd tân, tân gwyllt a digwyddiadau eraill Gŵyl y Tafwys, ac mi fwynheuon ni yn fawr iawn.

Shoh recortysyn ny arraneyn / Dyma recordiadau y caneuon:

Sing for Water Anthem

Awaken

Tsmindao Gmerto (წმინდაო ღმერთო)
(Arrane voish yn Çhorshey ayns Shorshish / Cân o Georgia yn Eorgeg)

Limpopo River Song
(Arrane voish yn Çhimbabwe ayns Ndebele / Cân o Zimbabwe yn Ndebele)

Nga iwi e
(Arrane voish Noa Heelan ayns Maori / Cân o Seland Newydd yn Maori)

Ta çhellooishagh ayns YouTube chammah.

Mae fideo ar YouTube hefyd.

This entry was posted in Music, Travel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: