Mi enillon ni!

Criw Bangor yn canu yn yr Eisteddfod

Mi enillodd Griw Bangor yn y cystadleuaeth am gorau dysgwyr yn yr Eisteddfod heddiw, a byddan ni’n dathlu ein llwyddiant Nos Lun nesaf yn yr Iard Gychod ym Mangor. Roedd naw corau eraill o bob gwr o Gymru ac roedden nhw i gyd yn dda iawn, ond mi benderfynodd y beirniaid bod ninnau yn orau.

Dyma’r drydedd dro bod Griw Bangor wedi ennill yn yr Eisteddfod Cenedlaethol, ac bydd y pres gwobr yn mynd i Médecins Sans Frontières y tro ‘ma. Dyma’r stori ar wefan y prifysgol.

We won!

Criw Bangor won in the competition for learners’ choirs at the National Eisteddfod today, and we’ll be celebrating our victory in the Boat Yard in Bangor next Monday evening. There were nine other choirs from all over Wales and they were all very good, but the judges decided that we were the best.

This is the third time that the Criw Bangor has won at the National Eisteddfod, and our prize money will be going to Médecins Sans Frontières this time. Here’s the story on the university website.

This entry was posted in Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: