Aros am dywydd braf

Yr wythnos diwethaf, sylweddolais taswn i’n aros am dywydd braf cyn mynd allan i fforio’r ardal ‘ma, baswn i’n aros am amser hir. Felly er fod hi ddim yn braf bore Iau, es i i Feaumaris, tref fach ar de arfordir Ynys Môn. Mae’n bosib i weld Beaumaris o Fangor a ro’n i’n meddwl byddai hi’n dda mynd draw fan ‘na rhyw ddydd.

Mae’r lle yn dlws, mae’r golygfeydd oddi o fo yn godidog, ac yn ffodus, roedd y tywydd yn braf pan gyrhaeddais yno. Roedd torf mawr o bobl ar y pier yn pysgota am grancod – gweithgaredd poblogaidd iawn yn ar ardal ‘ma, dw i’n meddwl.

Y dydd canlynol, es i draw i Borthmadog. Ro’n i’n bwriadu mynd i Flaenau Ffestiniog ar y trên o fan ‘na, ond roedd y trên nesaf yn gadael ar ôl dwy awr, felly es i â bws i Fetws y Coed trwy rhan o Barc Cenedlaethol Eryri, ac yna yn ôl a fi i Fangor trwy Gonwy. Hyd yn oed yn y glaw, mae’r golygfeydd yn Eryri yn ffantastig, a doedd dim prinder o law pan ro’n i’n yno.
Waiting for fine weather

Last week I realised that if I waited around for fine weather before going out to explore this area, I’d have to wait a long time. So although it wasn’t fine on Thursday morning, I went to Beaumaris, a small town on the south coast of Anglesey. You can see Beaumaris from Bangor and I’d been thinking that it would be good to go over there one day.

The place is very attractive, the views from it are wonderful, and fortunately it was fine when I arrived. There was a big crowd of people on the pier fishing for crabs – a popular activity in this area, I think.

On the following day I went over to Porthmadog. I was planning to take the train from there to Blaenau Ffestiniog, but the next train didn’t leave for two hours, so I took the bus to Betws y Coed through part of Snowdonia, and then returned to Bangor via Conwy. EVen in the rain, the scenery in Snowdonia is fantasic, and there was no shortage of rain when I was there.

This entry was posted in Travel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: