Argraffydd newydd

Ddoe roedd dim ond dau ohonon ni yn y sesiwn yma, ac mi wnaethon ni canu alawon o Ynys Manaw yn bennaf. Doedd dim ymarfer y côr cymuned oherwydd hanner tymor ydy’r wythnos ‘ma. Gyda’r nos mi wnes aros gartref ynhytrach na mynd i’r sesiwn yn y Skerries.

Heddiw mi ddaeth yr argraffydd newydd mi wnes i archebu Ddydd Mawrth. Rhyw wythnos yn ôl mi wnaeth fy hen argraffydd aros i weithio, ac ar ôl chwilio am ffordd i ei atgyweirio, mi wnes i sylweddoli bydd atgyweiriadau yn costio mwy na argraffydd newydd, felly mi wnes prynu un newydd. Mi wnes i prynu silffoedd newydd hefyd i roi’r ffeiliau sy’n gwasgu at ei gilydd ger fy nesg ar hyn o bryd. Dw i’n ymbalfalu i adeiladu nhw.

Yesterday there were only two of us at the session here, and we mainly played tunes from the Isle of Man. There wasn’t a community choir practise because this week is half-term. In the evening I stayed at home rather than going to the session in the Skerries.

Today the new printer I ordered on Tuesday arrived. A few weeks ago my old printer stopped working, and after searching for ways to fix it, I realised that it would cost more to fix it than to buy a new printer, so I bought a new one. I also bought some new shelves for the files that currently huddle together by my desk. I’m struggling to put them together.

This entry was posted in Cymraeg, English, General, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: