Sgwrs amlieithog

Mi wnaeth aelod newydd yn dod i’r grŵp sgwrsio amlieithog ddoe – Almaenes sy’n astudio ecoleg amaethyddol ym Mhrifysgol Bangor. Cyn dod i Fangor mi wnaeth hi’n cysylltu â fi yn gofyn am le i aros dros dro wrth iddi hi chwilio am ystafell i rentu. Roedd gen cyfaill o’r grŵp sgwrsio Ffrangeg ystafell rydd, felly mi wnes i rhoi nhw mewn cysylltiad efo’n gilydd, ac mae’r Almaenes yn aros efo’r cyfaill ‘na bellach. Beth bynnag, mi wnaethon ni siarad yn Almaeneg a Saesneg, ac yn y Wyddeleg hefyd. Mae fy Almaeneg i wedi rhydu, ond dw i’n dal i fedru ei siarad yn eitha’ da. Ar ôl hyn mi wnes i i Global Café, ac mi wnes i siarad yn Mandarineg efo myfyrwyr o Tsieina, ac yn Saesneg efo myfyrwyr o Loegr a Singapore.

Mae tipyn o ddolur gwddw arna i ar hyn o bryd, felly bydda i ddim yn recordio’r testun ‘ma heddiw.

A new member came to the polyglot conversation group yesteray – a German lass who is studying agro-ecology in Bangor Uni. Before coming to Bangor she contacted me asking for a temporary place to stay while she looked for a room to rent. A friend of mine from the French conversation group had a spare room, so I put them in touch with each other, and the German lass is now staying with that friend. Anyway, we talked in German and English, and in Irish as well. My German is a bit rusty, but I can still speak it fairly well. After that I went to Global Café, and I talked in Mandarin with some students from China, and in English with students from England and Singapore.

I have a bit of a sort throat, so won’t be recording this text today.

This entry was posted in Cymraeg, English, General, Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: