Cerddoriaeth a glaw

Mi wnes i gweithio bore ddoe, ac ar ôl cinio mi wnes canu rhyw alawon ar offer gwahanol. Mi wnes i parhau sgwenu fy nghân newydd hefyd, ac mae gen i pedwar pennill, mwy neu lai, erbyn hyn, ond dw i ddim yn siŵr am alaw eto. Mi wnaeth hi’n bwrw glaw trwn yn y prynhawn, ac gyda’r nos mi es i i’r tafarn Groegeg i ganu’r iwcwlili. Roedd dim mond dau ohonon ni yna, ac mi wnaethon ni penderfynu na fyddan ni’n cyfarfod ar nos Iau yr wythnos nesaf yn unig, heblaw mae pobl sy’n methu dod nos Iau a sy’n eisiau cyfarfod ar nos Lun.

I did some work yesterday morning, and after lunch I played some tunes on various instruments. I also continued writing my new song, and I now have four verses, more or less, though I’m not sure of a tune yet. It rained heavily in the afternoon, and in the evening I went to the Greek taverna to play the ukulele. There were only two of us there this week, and we decided that we’ll only meet on Thursday night next week, unless anybody can’t come on Thursday nights and want to meet on Monday nights.

This entry was posted in Cymraeg, English, General, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: