Eisteddfod Llangollen

Yr wythnos ddiwethaf es i i’r eisteddfod yn Llangollen dwy waith – Ddydd Mercher es i efo ffrindiau prifysgol, a Ddydd Gwener es i yn ôl ar fy mhen fy hunan. Roedd y ddwy ddydd yn wych, ac mi weles i gerddor, gantorion a dawnswyr talentog o bob cwr y byd.

Nos Sadwrn roedd parti wych ar ffarm un o aelodau y côr cymuned yn Nhregarth. Parti diwedd y tymor ydoedd. Roedd hi’n bwrw glaw trwm, ond mwynhaom yn dda.

Llangollen Eisteddfod

Last week I went to the Eisteddfod in Llangollen twice – on Wednesday with friends from the university, and on my own on Friday. Both days were great, and I saw loads of talented musicians, singers and dancers from all over the world.

On Saturday night there was an end of term party for the community choir on the farm of one of the members in Tregarth. It rained heavily, but we had a great time.

This entry was posted in General, Music.

One Response to Eisteddfod Llangollen

  1. Adam says:

    Neis eich bod chi wedi mwynhau:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: