Digonedd o gorau

Y bore ‘ma mi wnes i tipyn bach o waith, ac yn y prynhawn mi wnes i canu yn y côr MS. Gyda’r nos mi wnes i canu yn côr gwirion, ac roedd aelod newydd yna – ffrind i mi o’r grŵp sgwrsio Ffrangeg. Mi wnaeth o dysgu ni cân yn yr Almaeneg, ac mi wnaethon ni mwynhau ein hunain yn fawr.

This morning I did a bit of work, and in the afternoon I sang in the MS choir. In the evening I sang in the crazy choir, and there was a new member there – a friend of mine from the French conversation group. He taught us a German song, and we really enjoyed ourselves.

This entry was posted in Cymraeg, English, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: