Twmpath

Roedd hi’n braf a chynnes heddiw, ac yn y prynhawn mi wnes i gweld perfformiad teithiol o’r enw ‘Bodies in Urban Spaces’ gan Willi Dorner, artist o Awstria. Roedd 20 o berfformwyr mewn dillad lliwgar yn gwasgu eu hunain mewn lleoedd annhebygol o gwmpas Bangor, er enghraifft rhwng waliau, tu ôl polion lampau, dan feinciau, ac ar doeon. Roedd llawer iawn o bobl yn dilyn y perfformiad ac mi wnes i digwydd cyfarfod cryn dipyn o ffrindiau yn eu plyth.

Roedd dim ond dau ohonon ni yn y grŵp sgwrsio heddiw a mi wnaethon ni siarad yn y Gymraeg a Saesneg yn bennaf, ac yn y Wyddeleg ac yn Rwsieg hefyd. Ar ôl hynny mi es i i dwmpath yn y prifysgol – twmpath cyntaf y tymor hwn – ac mi wnes i ei fwynhau yn fawr. Dw i’n wrth fy modd efo dawnsio, ac mae’n gyfle da i gyfarfod efo pobl eraill.

It was fine and sunny today, and this afternoon I saw a travelling performance called ‘Bodies in Urban Spaces’. There were 20 performers in colourful outfits who squeezed themselves into improbable places around Bangor, for example between walls, behind lamp-posts, under benches and on roofs. Many many people followed the performance and I bumped into quite a few friends among them.

There were only two of us in the conversation group this afternoon and we talked mainly in Welsh and English, and also in Irish and Russian. After that I went to a cèilidh in the university – the first cèilidh of this term – and I really enjoyed it. I love dancing and it’s a good opportunity to meet other people.

This entry was posted in Cymraeg, English, General, Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: