Eisteddfod Llangefni

Neithiwr mi es i i Langefni efo Côr y Dysgwyr, ac mi gystadlon ni yn yr eisteddfod ‘na. Dim ond un côr arall yn roedd yn cystadlu – côr o Lanfairpwllgwyngyll – ac mi enillon ni! Mae’r un arweinydd efo’r dau chôr, ac yr un gyfeilydd, ferch yr arweinydd. Dyma’r tro cyntaf i mi mynd i eisteddfod ac roedd hi’n wych, ac roedd y pobl yna yn gyfeillgar iawn.

Yna ystod yr wythnos ‘ma, dw i wedi bod yn brysur efo trawsgrifiad y cyfweliadau dw i wedi recordio yn Ynys Manaw. Dw i wedi trawsgrifio tua dri awr o recordiadau yn barod – rhyw 26,000 o eiriau! – ac mae dau neu dri awr i wneud. Gobeithio bydda i’n gorffen yr wythnos nesaf, ac yna galla i parhau sgwennu fy nhraethawd hir.

Llangefni Eisteddfod

Last night I went the Llangefni with the Welsh Learners’ Choir, and we competed in the eisteddfod there. Only one other choir was competing – a choir from Llanfair PG – and we won! The two choirs have the same conductor, and the same accompanyist, the conductor’s daughter. This was the first time that I’ve been to an eisteddfod and it was good, and the people there were really friendly.

This week I’ve been mainly transcribing the interviews I recorded while in the Isle of Man. So far I’ve transcribed about three hours’ worth or recordings – some 26,000 words! – and there’s another two or three hours to do. I hoping I’ll finish this coming week, and then I can get on with writing the dissertation.

This entry was posted in Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: