Sabhal Mòr Ostaig

Dh’fhàg mi an Gearasdan aig meadhan-latha an-diugh, agus chaidh mi air an trèan gu Mallaig. Tha latha soillear grianach ann agus bha na seallaidhean math dha-rìribh. Chaidh mi air an aiseag bho Malliag gu Armadal, agus ansin choisich mi gu Sabhal Mòr Ostaig, mar chan eil busan ann DiDòmhnaich.

Tha mi ann Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta chun cursa Òrain Ghàidhlig is Traidiseanan le Màiri Anna NicUalraig a dhèanamh.

D’fhág mé an Gearasdan ag meán lae inniu agus chuaigh mé go Mallaig ar an traein. Tá lá geal grianmhar ann agus bhí na na radharcanna go hiontach. Chuaigh ​​mé an mbád farantóireachta ó Mallaig go Armadale, agus shiúil mé go Sabhal Mòr Ostaig, mar níl aon bhusanna ar an Domhnach.

Tá mé ag Sabhal Mòr Ostaig chun cúrsa Òrain Ghàidhlig is Traidiseanan le Màiri Anna NicUalraig a dhéanamh.

I left Fort William at midday today and went to Mallaig by train. It’s a bright, sunny day and the views were wonderful. I got the ferry from Mallaig to Armadale, and walked to Sabhal Mòr Ostaig, as there are no buses on Sunday.

I’m at Sabhal Mòr Ostaig to do a course in Gaelic Songs and Traditions with Mary Ann Kennedy.

This entry was posted in English, Gàidhlig, Language, Music, Travel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: