An rathad lùbach gu Cemaes

An raoir chaidh mi gu seisean òran ann taigh-samhraidh ann an gàrradh taigh caraid. Bha sinn a’ tionnsgnadh òrain ùr, agus a’ seinn òrain a sgrìobh mise, agus òrain eile tha sinn eòlach aca. Bha spòrs is mireadh againn.

An-duigh chaidh mi gu seisean òran ann an Cemaes faisg air Machynlleth. Bha daoine ann as còraichean ann an Machynlleth, Dolgellau, Aberystwyth, Bangor agus àitichean eile, agus sheinn sinn òrain ann am Beurla agus òrain as a’ Chongo agus as Afraga a Deas. Bha craic math dha-rìreabh ann.

Aréir chuaigh mé chuig seisiún amhránaíocht i dteach samhraidh sa ghairdín teach carad. Sheiftigh muid amhráin, agus chan muid amhráin a scríobh mise, agus amhráin eile atá ar eolas againn. Bhí an-oíche againn.

Inniu chuaigh mé chuig ceardlann amhránaíochta i gCemaes, in aice le Machynlleth. Bhí daoine ann as cóir i Machynlleth, Dolgellau, Aberystwyth, Bangor agus áiteanna eile, agus chan muid amhráin as Béarla agus amhráin ó Chongó agus an Afraic Theas. Bhí sé go hiontach.

Yesterday evening I went to a singing session in the summer house in a friend’s garden. We improvised songs, and sang some of the songs I’ve written, and other songs we know, and we had a great time.

Today I went to a singing workshop in Cemaes near Machynlleth. There were people there from choirs in Machynlleth, Dolgellau, Aberystwyth, Bangor and other places, and we sang songs in English, and songs from Congo and South Africa. It was a very enjoyable day.

This entry was posted in English, Gaeilge, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: