Na Ruisich

Bha i a’ dòrtadh feasgar an-dé, agus thàinig na Ruisich air ais gu moch. Bhruidhinn sinn ri chéile gu ceann greise, agus an-sin chaidh sinn gu taigh-òsda an Tap & Spile agus dh’ith sinn dinnear an-siud. As déidh sin chaidh sinn gu taigh-òsda eile chun mo chàirdean anns an còmhlan còmhraidh Fraingise a choinneachadh. Cha do bhruidhinn sinn móran Fraingis a dh’innse na fìrinn, ach bhruidhinn sinn gu beag-nithe ann am Beurla mu dhéidhinn an Ruis agus iomadh rudan eile.

Bhí sé ag stealladh báistí inné, agus tháinig na Rúisigh ar ais go luath. Labhair muid le cheile ar feadh tamaill, agus ansin chuaigh muid go dtí teach tabhairne an Tap & Spile chun dinnéar a fháil. I ndiaidh sin chuaigh muid go teach tabhairne eile agus bhuail muid le mo chairde sa ghrupa comhrá Fraincise. Ní labhair muid a lán Fraincis i ndáiríre, ach labhair muid as Béarla den chuid is mó fá dtaobh de an Ruis agus a lán rudaí eile.

It poured down yesterday afternoon, and the Russians came back early. We chatted for a while, then went to the Tap & Spile for dinner. After that we went to another pub to meet my friends in the French conversation group. We didn’t actually speak much French, but chatted in English about Russia and various other things.

This entry was posted in English, Gaeilge, Gàidhlig, Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: