Ruisis

Thàinig na couch surfers Ruiseach aig uair an-diugh, agus an déidh còmhradh goirid, chaidh iad gu Beaumaris agus timcheall Anglesey. Bidh sinn a’ coinneachadh ri chéile anocht ann an taigh-òsta, agus bidh mi a’ feuchainn Ruisis a’ bhruidhinn riutha.

Tháinig na couch surfers Rúiseach ag an haon a chlog inniu, agus i ndiaidh cómhrá gearr, chuaigh siad go Beaumaris agus timpeall Anglesey. Beidh muid ag teacht le cheile anocht sa teach tábhairne in Bangor, agus bhainfidh mé triail as Rúisis a labhairt leo.

The Russian couch surfers arrived at 1pm today, and after a short conversation, they went to Beaumaris and around Anglesey. We’ll meet up again tonight in the pub, and I’ll try to speak Russian with them.

This entry was posted in English, Gaeilge, Gàidhlig, Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: