Seisean

Bha seisean math nam thaigh an-diugh, agus bha ceathrar againn ann an t-seachdain seo. Sheinn sinn measgachadh de puirt-cruinn, ridhleachan, córn-phìoban agus puirt eile air caochladh innealean-ciùil, mar is àbhaist.

A-màireach bidh dithis couchsurfers às an Ruis a’ fuirich leam, agus bidh fàth agam Ruisis a’ bruidhinn riutha. Tha fadachd orm ris.

Bhí seisiún maith ann i mo theach inniu, agus bhí ceathrar againn ann an tseachtain seo. Sheinn muid meascán de poirt, ríleanna, cornphíopaí agus foinn eile ar uirlisí éagsúla, mar is gnách.

Amárach beidh beirt couchsurfers as an Ruis ag fanacht liom, agus beidh deis agam Ruisis ag labhairt leo. Tá mé ag súil go mór leis.

We had a good music session in my house today, and there were four of us this week. We played a mixture of jigs, reels, hornpipes and other tunes on a variety of instruments, as usual.

A couple of couchsurfers from Russia will be staying with me tomorrow, and I’ll have a chance to speak Russian to them. I’m looking forward to it.

This entry was posted in English, Gaeilge, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: