Aoighean

Choinnich mi ri na Aimeireaganaich (Couchsurfers) ann taigh-seinnse ann an baile an-raoir. Tha iad a’ siubhal timcheall a’ Chuimrigh an-dràsta a’ falbh air an òrdaig agus a’ siubhal air busan agus trèanaichean. Tha iad a’ fuirich anns a’ Ghearmailt, nuair nach eil iad a’ siubhal, agus tha Gearmailtis fileanta ag fear dhiubh, agus do bhrìgh sin, bhruidhinn mise agus ise le chéile anns a’ Ghearmailtis. Bha i glé thoilichte cuideigin a choinnicheachadh agus tha Gearmailtis air. An déidh deoch no dhà, thàinig sinn air ais chun mo thaigh agus dh’ith sinn dinnear. Ansin chluich sinn Scrabble.

An-diugh choisich sinn timcheall Bangor agus dh’ith sinn lòn, agus chluich sinn Scrabble a-rithist. Dh’fhàg iad air an trèan gu Cardiff ag seachd uair.

Bhuail mé lena Meiriceánaigh (Couchsurfers) i dteach tábhairne sa bhaile aréir. Tá siad ag déanamh turas timpeall an Bhreatain Bheag ar faoi láthair ar an bus, ar an treain agus tá siad ag síobaireacht. Tá siad ina gcónaí sa Ghearmáin, nuair nach bhfuil siad ag taisteal, agus tá Gearmáinis ag ceann acu, agus da bhrí sin, labhair mise agus sise le chéile as an Ghearmáinis. Bhí si iontach sásta a bheith ag bualadh le duine atá Gearmáinis air. I ndiaidh deoch no dhá, tháinig muid ar ais go dtí mo theach, d’ith muid dinnear, agus chluich muid Scrabble.

Inniu shiúil muid timpeall Bangor, d’ith muid lón, agus chluich muid Scrabble uair arís. D’fhág siad ar an treain go Cardiff seacht uair.

I met the Americans (Couchsurfers) in a pub in town. They are currently travelling around Wales by bus, by train and hitchhiking. They live in Germany, when they’re not travelling, and one of them speaks German fluently, so I spoke with her in German. She was very happy to meet someone who speaks German. After a drink or two we came back to my house, ate dinner and played Scrabble.

Today we walked around Bangor, ate lunch, and played Scrabble again. They left on the train to Cardiff at 7 o’clock.

This entry was posted in English, Gaeilge, Gàidhlig, Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: