Seisean

Bha seisean ann nam thaigh feasgar an-diugh, agus thàinig Steve agus Magnus. Sheinn Steve an fhìdheall, an dhuiseal agus an t-organ-beòil; sheinn Magnus an concertina, an giotàr agus a’ fhìdeag; agus sheinn mise a’ fhìdeag, a’ fhìdeag ìseal, an giotàr, ceithir recorder eadar-dhealaichte, am melodica, an t-organ-beòil agus am mandoilin. Is mhòr a’ còrdadh rium iomadh innealean-ciùil a sheinn, agus a bhith a’ atharrachadh eatorra.

Bhí seisiún ceoil ann i mo theach an tráthnóna seo, agus tháinig Steve agus Magnus. Sheinn Steve an fhidil, an fheadóg mhór agus an orgán béil; sheinn Magnus an consairtín, an giotár agus an fheadóg stáin; agus sheinn mise an fheadóg stáin, an fheadóg íseal, ceithre fliúit Shasanach éagsúla, an melodica, an orgán béil agus an maindilín. Is maith a bheith ag seinm a lán uirlis ceoil éagsúla, agus a bheith ag athrú eatarthu.

There was a music session in my house this afternoon, and Steve and Magnus came. Steve played the fiddle, flute and harmonica; Magnus played the concertina, guitar and whistle; and I played the high whistle, the low whistle, the guitar, four different recorders, the melodica, harmonica and mandolin. I really enjoy playing many different instruments and switching between them.

This entry was posted in English, Gaeilge, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: