Newyddion

Dw i wedi bod yn brysur yn ddiweddar -es i i’r Bala efo ffrindiau prifysgol ddoe, a neithiwr roedd parti yn nhŷ un o fy ffrindiau o gôr cymunedol. Nos Wener ymunais â’r Côr Dysgwyr Cymraeg, ac roedden nhw’n dathlu eu llwyddiant yn Eisteddfod Môn. Nos Iau roedd ginio efo ffrindiau o fy nghwrs, ac y penwythnos diwethaf es i i Abermaw efo ffrindiau prifysgol. Dw i wedi sgwennu chwe mil o eiriau ar gyfer fy nhraethawd hir hefyd. Yfory a i i Ynys Manaw am bythefnos, a dw i’n edrych ymlaen yn fawr ato.

This entry was posted in General, Studies, Travel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: