Newyddion

Dw i wedi bod yn brysur yn ddiweddar -es i i’r Bala efo ffrindiau prifysgol ddoe, a neithiwr roedd parti yn nhŷ un o fy ffrindiau o gôr cymunedol. Nos Wener ymunais â’r Côr Dysgwyr Cymraeg, ac roedden nhw’n dathlu eu llwyddiant yn Eisteddfod Môn. Nos Iau roedd ginio efo ffrindiau o fy nghwrs, ac y penwythnos diwethaf es i i Abermaw efo ffrindiau prifysgol. Dw i wedi sgwennu chwe mil o eiriau ar gyfer fy nhraethawd hir hefyd. Yfory a i i Ynys Manaw am bythefnos, a dw i’n edrych ymlaen yn fawr ato.

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
This entry was posted in General, Studies, Travel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin