Còisir faoin

Sheinn mi òrain anns an chòisir faoin an-raoir. ‘S i an chòisir faoin còmhlan caraidean a bhi a’ seinn òrain sunndach le chéile dà uair ‘sa’ mhìos, is bidh na seiseanan seo làn ri gàire cuideachd.

Tha Éireannach a tha a’ fuireach anns an Canada agus Gàidhlig na h-Éireann aige a’ tighinn gu Bangor an-diugh, is bidh e a’ fuireach rium anseo ri deannan làithean. Ansin bidh e a’ dol don Eisteddfod nàiseanta ann an Denbigh.

Cheol mé amhráin san chór amaideach aréír. ‘S é an cór amaideach grúpa cairde a bhionn ag ceol amhrán spraiúila le chéile dhá uair sa mhí, agus bionn na ócáidí seo lán le gáire chomh maith.

Tá Gaeilgeoir atá ina chónaí i gCeanada ag teacht go Bangor inhiu agus beidh sé ag fanacht liom anseo le cúpla lá. Ansin beidh sé ag dol chun an Eisteddfod náisiúnta i Denbigh.

I sang in the crazy choir last night. The crazy choir is a group of friends who get together to sing silly songs a couple of times a month, and we always have a good laugh.

There’s an Irish-speaking Irish coming to Bangor today, and he’s going to stay with me for a few days. Then he’s off to the National Eisteddfod in Denbigh.

This entry was posted in English, Gaeilge, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: