An oíche dheireanach

Aréir bhí oíche dheireanach an scoil samhraidh. Bhí ceolchoirm ann sa Halla Muire le Ashley Davis, amhránaí as na Stáit Aontaithe, Máire Ní Bhraonáin, agus Cormac DeBarra, cláirseoir den scoth ó Bhaile Átha Cliath.

Ansin bhí céilí ann agus rinne mé gach damhsa, fiú na damhsaí seite. Seo an chead uair a ndearna mé damhsaí seite agus bhain me an-sult as. I ndiaigh an céilí labhair mé le bean as Colarado fá dtaobh de teangacha, ceol, amhráin agus rudaí eile. Chuaigh muid go dtí an teach tabhairne agus cheol muid le cheile agus le daoine eile taobh amuigh. Ansin chuaigh muid isteach agus bhí muid ag ceol, ag damhsa agus ag caint go dtí an trí a chlog ar maidin.

Maidin inniu bhí mé ar an mbus go Baile Átha Cliatha ag an haondeag, agus caint mé an tuaras ar fad le bean as Baile Átha Cliatha. Anocht tá mé ag fanacht i mbrú in aice leis an busáras i mBaile Átha Cliatha.

Last night was the last night of the summer school. There was a concert in the Halla Muire with Ashley Davis, a singer from the USA, Máire Ní Bhraonáin, and Cormac DeBarra, a wonderful harpist from Dublin.

After that there was a céilí and I danced every dance, even the set dances. It was the first time I’d done any set dancing and I really enjoyed it. After the céilí I chatted to a woman from Colardo about languages, music, songs and other things. Then we went to the pub and sang some songs together and with others outside. Then we went inside and were singing, dancing and talking until 3 in the morning.

This morning I was on the bus to Dublin at 11am, and chatted with a woman from Dublin the whole journey. Tonight I’m staying in a hostel the bus station in Dublin.

This entry was posted in English, Gaeilge, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: