Ceol agus cuimhní

Bhain mé an sult as an cóisir aréir. Cóisir seascadú breithlá do bhall an cór pobail darb ainm Lynn a bhí ann. D’ith muid ar dtús, agus ansin chan an cór amhráin ón Afraic. Ansin chan cara dom an amhrán “Here, There and Everywhere” le mise ar an ukulele. Rinne mé cúpla botúin, ach bhí sé ceart go léor, agus duirt daoine linn go raibh sé go hiontach. Tháinig mac Lynn ansin gléásta mar Elvis agus chan sé amhráin Elvis – bhí sé go hiontach. I ndaigh sin shéinn banna ceoil áitiúil darb ainm “The Cane Toads“.

Tráthnóna inniu chan an cór ag ócáid brónach – fuair ball de chór bás le déanaí, agus bhí muid ag cuimhneamh uirthi. Ní raibh sí ach cúig bliana déag d’aois agus bhí scitsifréine aici. Lá amháin an mhí seo caite furthas sí faoi Dhroichead Menai.

I really enjoyed the party last night. It was the 60th birthday party of a member of the choir called Lynn. We ate first, then sang some songs from Africa. Then a friend of mine sang the song “Here, There and Everywhere” with me on the ukulele. I made a few mistakes, but it was okay, and some people said it was very good. Then Lynn’s son arrived dressed as Elvis and sang some of Elvis’ songs really well. After that a local band called The Cane Toads played.

This afternoon the choir sang at a sad occasion – a member of the choir died recently, and we were remembering her. She was only 15 and she had schizophrenia. One day last month she was found under Menai Bridge.

This entry was posted in English, Gaeilge, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: