Les mots de la semaine

français English Cymraeg Brezhoneg
le vers verse pennill poz
le refrain chorus corawd diskan
le réseau (électrique) (electricity) grid rhwydwaith (trydan) rouedad (tredan)
la charrette (horse-drawn) cart cart; trol karr
le cheval de trait cart horse ceffyl gwedd/gwaith/cart kezeg tenn
metter la charrue avant les bœufs to put the cart before the horse rhoi’r cart/drol o flaen y ceffyl
se concentrer sur to concentrate on canolbwyntio ar en em dopliñ war
porter son attention sur to concentrate one’s attention on canolbwyntio ar en em dopliñ war
la colombe dove colomen koulm
la pensée latérale lateral thinking meddwl ochrol; meddwl wysg eich ochr soñj gostez (?)
un vieil ami an old friend hen gyfaill kamarad kozh (?)
les algues (fpl) seaweed gwymon bezhin
gaspiller to squander (money) gwastraffu; afradu digalzañ
gâcher to squander (chances) gwastraffu priennañ
travail en retard backlog of work llwyth o waith yn aros i’w wneud
les séquences footage (filmed material) ffilm laziad
creuser to dig (a hole) palu; cloddio kleuzañ
bêcher to dig (the garden) claddu palat
taper (qch à qn) to scrounge (sth off sb) begera (rhywbeth gan rywun)
mettre l’accent sur qch to put emphasis on sth pwyleisio ar rywbeth
This entry was posted in Brezhoneg, Cymraeg, English, Français, Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: