Digwyddiadau

Roedd ginio Nadolig y Gymdeithas Ieithyddiaeth Bangor (CIB) mewn tŷ bwyta ym Mharc Britannia Nos Fawrth. Roedd y bywyd yn dda ac mwynheuais yn fawr. Roedd ginio arall am ieithyddion uwchraddedig Nos Iau – aethon ni i dŷ bwyta bach ar y stryd mawr ac roedd hi’n wych. Neithiwr es i i berfformiad Messiah gan y Cantorian a Cherddorfa Monteverdi yn y prifysgol. Roedd y cyngerdd yn ardderchog a ches i fynediad am ddim oherwydd mod i’n helpu efo’r te a choffi yn egwyl.

Happenings

On Tuesday night the Bangor Linguistics Society had their Christmas dinner at a restaurant in Parc Britannia. The food was good and we had a great time playing silly games. There was another dinner on Thursday evening for postgrad linguists – we went to a small restaurant on the High Street and it was good. Last night I went to a performance of Handel’s Messiah by the Monteverdi Singers and Orchestra at the university. The concert was excellent and I got in for free because I helped with the refreshments in the interval.

This entry was posted in General.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: