Clwb Uke Bangor Uke Club

Bangor Uke Club (from left to right - Pete, Jane, Matt, Doug and Simon) preparing to play in the fireplace of the Vaynol Arms in Nant Peris

Neithiwr yn y Vaynol Arms yn Nant Peris fel rhan o Ffair Nant, mi wnaeth y Clwb Uke Bangor perfformio yn gyhoeddus am y tro cyntaf. Mi wnaethon ni chwarae cymysgedd o ganeuon yn gynnwys Country Roads, House of the Rising Sun, Dark Moon Rising, Cockles & Mussels, Go West, I Wanna Be Like You, ayyb. Yn Go West mi waethon ni canu North Wales yn lle Go West, ac roedd y cynulleidfa yn hoffi hyn, ac fel encôr mi wnaethon ni canu Delilah unwaith eto. Ro’n ni’n argraffu y trefnyddion ac mi wnaethon nhw ein gwahodd ni dod yn ôl i’r ffair y flwyddyn nesaf.

Last night in the Vaynol Arms in Nant Peris as part of the Nant Fair, the Bangor Uke Club performed in public for the first time. We played a mixture of songs, including Country Roads, House of the Rising Sun, Dark Moon Rising, Cockles & Mussels, Go West, I Wanna Be Like You, and so on. In Go West we replaced Go West with North Wales, which went down well with the audience, and we sang Delilah again as an encore. The organisers were impressed and have invited us back for the fair next year.

This entry was posted in Cymraeg, English, General, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: