Video ùr

Rinn mi video ùr anns a’ Ghàidhlig an t-seachdain seo chaidh. Còmhradh eadar Seumas agus Eilidh a th’ann – tha Seumas ‘nan shealgair thaigeisean agus ‘nan thuathanach eòin strutha às na Hearadh. Tha Eilidh às an t-Sìn, tha i a’ fuireach ann an Glaschu, agus ‘s e eadar-theangaiche a th’ ann. Tha fo-thiotalan ann ann am Beurla, anns a’ Ghàidhlig, ‘sa Ghàidhlig na h-Eireann, anns a’ Mhanannais agus anns a’ Chuimris.

I made a new video in Scottish Gaelic last week. It features a conversation between Hamish and Helen (Seumas & Eilidh) – Hamish is a haggis hunter and ostrich farmer from Harris. Helen is from Beijing, lives in Glasgow and is a translator. Subtitles are available in English, Scottish Gaelic, Irish, Manx and Welsh.

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
This entry was posted in Cymraeg, Gaeilge, Gaelg, Gàidhlig, Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin