Monthly Archives: September 2014

Les mots de la semaine

français English Cymraeg le caramel toffee cyflaith; taffi; toffi il n’est pas fichu de faire qch he can’t do sth for toffee nid yw’n medru gwneud rhywbeth am ffortiwn la pomme d’amour toffee apple afal taffi bêcheur toffee-nosed ffroenuchel; trwynsur la cigogne stork storc; ciconia de suite; d’affilié on the trot; in a row yn […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Language matters

français English Cymraeg se débrouiller to manage (get by) dod trwyddi; ymdaro; dod i ben; ymdopi gérer to manage (a business) rheoli; llywio l’émeute (f) riot terfysg le service good turn cymwynas; tro da un service rendu en appelle un autre one good turn deserves another a wnêl mad, mad a ddyly la donation, le […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg bouffer to scoff (food) llowcio; claddu se moquer de qn/qch to scoff at sb/sth gwawdio / cael hwl am ben rhywbeth/rhywun mouchard grass (informer) prep(iwr); clepgi cafteur snitch llechgi; llechiad; snechgi malchanceux unlucky (person) anffodus; anlwcus malheureux unlucky (defeat, conicidence, choice) anffodus de malchance unlucky (day, moment) anffodus porter malheur to be […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment
%d bloggers like this: