Monthly Archives: October 2013

Dydd Sul diog

Ddoe mi wnes i tipyn bach o waith, mi wnes i canu’r piano a’r chwibanogl, ac mi wnes darllen. Roedd hi’n gwlyb a gwyntog efo ysbeidiau heulog. Yesterday I did a bit of work, I played the piano and the tin whistle, and I read. It was wet and windy with some sunny spells.

Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Sgwrs a barddoniaeth

Mi ddaeth ffrind o’r côr cymuned i’r grŵp sgwrsio ddoe, ac ro’n ni’n siarad am ac yn yr Almaeneg yn bennaf. Dw i ‘di anghofio llawer o fy Almaeneg, ond mae’n dod yn ôl erbyn hyn. Ar ôl hyn mi es i adref am dipyn o fwyd, ac yna mi es i Caffi Blue Sky […]

Cymraeg, English, General, Language, Music Leave a comment

Recordyddion

Bore ddoe mi es i i’r grŵp recordyddion, ond roedd dim ond dau ohonon ni yna – mi wnaeth un o’r aelodau angofio bod y grŵp yn cyfarfod ddoe – felly mi wnaethon ni penderfynu gohirio’r sesiwn hyd yr wythnos nesaf. Mi wnes i canu yn y côr MS yn y prynhawn, ac mi wnes […]

Cymraeg, English, General, Language, Music Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg Brezhoneg la boîte à gants; vide-poche glove box bocs/blwch maneg (?) lak-pep-tra le visage impassible poker face wyneb difnegiant le courroux; la colère wrath dig; dicter; digofaint buanegezh; droug les raisins de la colère the grapes of wrath grawnwin digofaint rayé(e); à rayures striped rhesog; streipiog rezennet le pull-over jumper siwmper stamm […]

Brezhoneg, Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Ffrangeg a iwcwlilis

Roedd dim ond tri ohonon ni yn y grŵp sgwrsio Ffrangeg heno – wel tri a hanner, a dweud y gwir – roedd un arall sy’n medru deall Ffrangeg ac sy’n methu ei siarad. Ar ôl awr o Ffrangeg mi es i i’r clwb iwcwlili yn y tafarn Groegeg. Roedd llai ohonon ni yna na’r […]

Cymraeg, English, General, Language, Music Leave a comment

Cerddoriaeth

Ar ôl brecwast y bore ‘ma mi wnes i taflu yr afalau olaf o’r afallen yn fy ngardd, ac yna mi es i i’r archfachnad. Roedd hi’n bwrw glaw mân ar y ffordd yna, ac ar y ffordd adref mi wnaeth hi’n dechrau treisio bwrw. Yn ffodus roedd gen i trywsus dal dŵr, felly do’n […]

Cymraeg, English, General, Language, Music Leave a comment

Sgwrsio

Heno mi wnaethon ni siarad am y Wyddeleg a llawer ieithoedd a phethau eraill yn y grŵp sgrwsio amlieithog. Yn Global Café ar ôl hyn mi wnes i cwrdd â myfyrwragedd o Gorea ac roedden nhw’n synnu i glywed fi yn dweud rhyw eiriau yn y Gorëeg – mi wnes i dysgu tipyn bach o […]

Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Clwb Iwcwlili

Roedd pedwar ohonon ni yn y clwb iwcwlili heno – tri myfyrwyr a fi. Mae myfyrwr, o Loegr, yn medru canu’r iwc yn dda, ac mae dau arall, o Tsieina, wedi dechrau canu’r iwc yr wythnos diwethaf. Mi wnaethon ni canu caneuon eithaf syml dan ni i gyd yn gwybod heb gormod o gordiau. Roedd […]

Cymraeg, English, General, Language, Music Leave a comment

Grawnwin Digofaint

Heddiw mi wnes tipyn bach o waith a mi wnes canu’r gitâr, y piano a’r chwiban tun. Heno mi wnes i i’r prifygsol i weld y fflim ‘The Grapes of Wrath’ o 1940. Dw i ddim ‘di darllen y llyfr, a dyma’r tro cyntaf i mi gweld y ffilm. Roedd yn ddiddorol ac yn drist, […]

Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Afalau a chaneuon

Fel arfer, mi wnes i gweithio ar fy wefan y bore ‘ma – heddiw mi wnes i rhoi tudalen newydd efo manylion am fath o Aramaeg arno (Assyrian Neo-Aramaic). Ar ôl cinio mi wnes i stiwio afalau o fy afallen efo syltanaiaid a thipyn bach o fêl, ac yn y grŵp sgrwsio amlieithog, mi wnaethon […]

Cymraeg, English, Language Leave a comment
%d bloggers like this: