Monthly Archives: October 2013

Argraffydd newydd

Ddoe roedd dim ond dau ohonon ni yn y sesiwn yma, ac mi wnaethon ni canu alawon o Ynys Manaw yn bennaf. Doedd dim ymarfer y côr cymuned oherwydd hanner tymor ydy’r wythnos ‘ma. Gyda’r nos mi wnes aros gartref ynhytrach na mynd i’r sesiwn yn y Skerries. Heddiw mi ddaeth yr argraffydd newydd mi […]

Cymraeg, English, General, Language, Music Leave a comment

Sgwrs amlieithog

Mi wnaeth aelod newydd yn dod i’r grŵp sgwrsio amlieithog ddoe – Almaenes sy’n astudio ecoleg amaethyddol ym Mhrifysgol Bangor. Cyn dod i Fangor mi wnaeth hi’n cysylltu â fi yn gofyn am le i aros dros dro wrth iddi hi chwilio am ystafell i rentu. Roedd gen cyfaill o’r grŵp sgwrsio Ffrangeg ystafell rydd, […]

Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Dydd tawel

Fel arfer mi wnes i gweithio yn y bore ddoe, ac mi wnes i canu cerddoriaeth yn y prynhawn. Mi es i i Morrisons am ginio oherwydd doedd dim digon o bethau i fwyta yn y tŷ, a phan ro’n i’n barod am ginio roedd hi’n dipyn rhy hwyr i fynd yr holl ffordd i […]

Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Yn ôl ym Mangor

Mi wnes i gadael Leeds tua deg o’r gloch bore ddoe ac mi ddes i yn ôl i Fangor ar y trên trwy Manceinion a Crewe. Roedd rhaid i mi aros am fron awr yn Manceinion, ac yn ffodus ro’n i’n medru dod â cysylltiad wifi rhydd ac mi wnes i tipyn bach o waith. […]

Cymraeg, English, General, Language, Travel Leave a comment

Caneuon, dawns a bwyd

Bore ddoe mi wnes i tipyn bach o waith ar Omniglot – wi wnes i ateb e-byst yn bennaf, fel arfer. Tua hanner dydd mi es i i’r prifysgol i weld perfformiadau gan myfyrwyr presennol yr adran Astudiaethau Asia Dwyrain. Mi wnaethon nhw perfformio tipyn bach o opera Beijing yn Mandarineg a Saesneg, ac mi […]

Cymraeg, English, General, Language, Music, Travel, Work Leave a comment

Leeds

Mi ddes i i Leeds ddoe i gymryd rhan mewn dathliad hanner can mlynedd o Astudiaethau Tsieinëeg a Dwyrain Asia ym Mhrifysgol Leeds. Mi wnes raddio o Brifysgol Leeds â gradd mewn Tsieinëeg a Siapaneg ugain mlynedd yn ôl, a dyma dim ond yr ail tro i mi mynd yn ôl i Leeds ers hynny. […]

Cymraeg, English, General, Language, Travel Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg Brezhoneg la fête; le foraine; la foire (fun)fair ffair foar; kurioziteoù le carême Lent Grawys koraiz un jeu de hasard a game of chance hapchwarae; chwarae siawns c’hoari chañs le cuivre (jaune); le laiton brass pres; efydd kouevret; laton la fanfare brass band band pres; seindorf pres fañfar le cuivres the brass […]

Brezhoneg, Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Sesiynau

Prynhawn ddoe roedd sesiwn cerddoriaeth da yn fy nhŷ, ac ar ôl cinio mi es i i’r côr cymuned. Yr wythnos ‘ma mi wnaethon ni canu caneuon yn Saesneg, Xhosa a Georgeg. Ar ôl hyn mi es i adref, ac yna i sesiwn cerddoriaeth gwerin yn y Skerries. Dyma’r tro cyntaf i mi mynd i’r […]

Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Cyngerdd

Neithiwr es i i gynerdd yn y Caffi Blue Sky. Rhan o’r gŵyl barddoniaeth ydoedd, a dathliad cerddorol o waith Charles Causley, bardd o Gernyw. Yn anffodus mi fethodd un o’r perfformwr, Jim Causley o Ddyfnaint, yn dod, felly roedd dim ond dau berfformwyr – Julie Murphy a Ceri Owen Jones. Cantores o Essex yn […]

Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Cerddoriaeth a glaw

Mi wnes i gweithio bore ddoe, ac ar ôl cinio mi wnes canu rhyw alawon ar offer gwahanol. Mi wnes i parhau sgwenu fy nghân newydd hefyd, ac mae gen i pedwar pennill, mwy neu lai, erbyn hyn, ond dw i ddim yn siŵr am alaw eto. Mi wnaeth hi’n bwrw glaw trwn yn y […]

Cymraeg, English, General, Language, Music Leave a comment
%d bloggers like this: