Monthly Archives: August 2013

Aoighean

Choinnich mi ri na Aimeireaganaich (Couchsurfers) ann taigh-seinnse ann an baile an-raoir. Tha iad a’ siubhal timcheall a’ Chuimrigh an-dràsta a’ falbh air an òrdaig agus a’ siubhal air busan agus trèanaichean. Tha iad a’ fuirich anns a’ Ghearmailt, nuair nach eil iad a’ siubhal, agus tha Gearmailtis fileanta ag fear dhiubh, agus do bhrìgh […]

English, Gaeilge, Gàidhlig, Language Leave a comment

Neòil

Tha i neulach an-diugh, agus bha i neulach an-dé, ach tha i blàth agus tioram. Bidh na panailean-ghréine air mullach an taigh agam a’ dèanamh dealan fiù air làithaean neulach, ach bidh iad a’ dèanamh tuilleadh dealan air làithean grianach. Cha do thachair móran an-dé no an-duigh, ach bidh càraid às na Stàitean Aonaichte a’ […]

English, Gàidhlig, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg Brezhoneg coquin; fripon; polisson; vaurien rascal; scamp dyn drwg; cnaf; cenau; dihiryn lañfre; lachefre petit chenapan! little rascal! y gwalch bach! y mawrddrwg! yr ellyll bach! déchiffrer; décrypter decipher datrys; dehongli disifrañ toutes les deux semaines every other week bob yn ail wythnos un(e) … sur deux every other … bob yn […]

Brezhoneg, Cymraeg, English, Français, Language 1 Comment

Latha leisg

Rinn mi beagan obair madainn an-diugh, agus an déidh lòn chaidh mi chun an leabhar-lann gus leabhraichean a’ thilleadh agus leabhraichean eile a gabh air iasad. Cha do cheannaich mi móran leabhraichean anns an latha a tha ann gus airgead a chaomhnadh, ach leabhraichean le mo roghainn ùghdaran. Ansin dh’ionnsaich mi beagan Breatnais, agus rinn […]

English, Gaeilge, Gàidhlig, Language Leave a comment

Seisean

Bha seisean ann nam thaigh feasgar an-diugh, agus thàinig Steve agus Magnus. Sheinn Steve an fhìdheall, an dhuiseal agus an t-organ-beòil; sheinn Magnus an concertina, an giotàr agus a’ fhìdeag; agus sheinn mise a’ fhìdeag, a’ fhìdeag ìseal, an giotàr, ceithir recorder eadar-dhealaichte, am melodica, an t-organ-beòil agus am mandoilin. Is mhòr a’ còrdadh rium […]

English, Gaeilge, Gàidhlig, Language, Music Leave a comment

Spollagyn son tey

An-dé chrìoch mi òran ùr agus rinn mi clàradh dheth. ‘S e òran dà-chànanach a th’ann anns a’ Mhanannais agus a’ Bheurla mu dhéidhinn faoileagan agus slisneagan, agus ‘s e “Spollagyn son tey / Chips for tea” an t-ainm a th’air. Seo an clàradh: An-raoir thàinig cuideigin eile chun an cearcall còmhraidh iol-chainnteach air a’ […]

English, Gaeilge, Gaelg, Gàidhlig, Music Leave a comment

Uisge

Bha e ag uisge fad an latha an-dé, is tha an-t-uisge ann fhathast an-diugh, ach chan eil mi a’ dèanamh gearan ri sin. Chaidh Seaghan chun an Eisteddfod a’ mhadainn seo, is chaidh mise chun a’ còmhlain recorder (chan fhios agam a’ facal Gàidhlig air recorder). Bidh sinn a’ tighinn ri chéile dà uair ‘sa’ […]

English, Gaeilge, Gàidhlig, Language, Music Leave a comment

Tigh na Craoibhe

Thàinig Seaghan, an Éireannach, feasgar an-dé, agus an déidh dìnnear chaidh sinn do chuirm-chiùil ag cafaidh Blue Sky. Sheinn seinneadair iondail air thùs, agus bha e go math, gu h-àraid air an giotàr. Ri a shàil sheinn còmhlan-ciùil House of Trees (Tigh na Craoibhe) ás an t-Suain, agus bha iad math dha-rìribh, gu h-àraid a’ […]

English, Gaeilge, Language, Music Leave a comment

Còisir faoin

Sheinn mi òrain anns an chòisir faoin an-raoir. ‘S i an chòisir faoin còmhlan caraidean a bhi a’ seinn òrain sunndach le chéile dà uair ‘sa’ mhìos, is bidh na seiseanan seo làn ri gàire cuideachd. Tha Éireannach a tha a’ fuireach anns an Canada agus Gàidhlig na h-Éireann aige a’ tighinn gu Bangor an-diugh, […]

English, Gaeilge, Gàidhlig, Language, Music Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg Brezhoneg le tonnerre et la foudre thunder and lightning mellt a tharanau kurun e luc’hed l’éclair (m) a flash of lightning mellten; llucheden luc’hed, foeltr l’éclair en zigzag forked lightening mellt fforchog l’éclair en nappe(s) sheet lightening dreugiau être foudroyé to be struck by lightning wedi ei daro gan mellt le paratonnerre […]

Brezhoneg, Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment
%d bloggers like this: