Monthly Archives: August 2009

Traethawd hir

Yr wythnos hon mi orffennes y trydedd fersiwn fy nhraethawd hir, ac mi es i weld fy nhiwtor i siarad amdano. Ers hynny dw i wedi bod yn meddwl am pa bethau sy angen newid neu wella ynddo, ond mae rhaid i mi aros tan Ddydd Mercher i glywed beth mae nhiwtor yn meddwl amdano. […]

General, Studies, Work Leave a comment

Cernyw

Mi orffenes i ddrafft cyntaf fy nhraethawd hir Ddydd Llun yr wythnos hon, ac ar Ddydd Mawrth mi es i i Aberfal yng Nghernyw i weld fy mrawd a fy rheini. Mae fy mrawd newydd orffen ei daith o gwmpas y byd yn ei gwch hwylio Kika, ac ro’n ni’n yn Aberfal i’w groesawu o […]

Language, Studies, Travel 1 Comment

Mi enillon ni!

Mi enillodd Griw Bangor yn y cystadleuaeth am gorau dysgwyr yn yr Eisteddfod heddiw, a byddan ni’n dathlu ein llwyddiant Nos Lun nesaf yn yr Iard Gychod ym Mangor. Roedd naw corau eraill o bob gwr o Gymru ac roedden nhw i gyd yn dda iawn, ond mi benderfynodd y beirniaid bod ninnau yn orau. […]

Music Leave a comment

Eisteddfod y Bala

Mi ddes i yn ôl o Iwerddon Nos Sadwrn. Mi fwynheues fy hunan yn fawr iawn yn siarad a chanu yn y Wyddeleg trwy’r wythnos efo hen ffrindiau a ffrindiau newydd. Ac mae fy Ngwyddeleg wedi gwella tipyn bach hefyd. Yfory dw i’n mynd i’r Eisteddfod yn y Bala efo Criw Bangor (côr y dysgwyr) […]

Language, Music, Travel Leave a comment
%d bloggers like this: