Monthly Archives: June 2009

Anturiau yn Ynys Manaw

Mi gyrrhaeddais yn ôl ym Mangor prynhawn ddoe, ac yna gyda’r nos es i i barti yn nhŷ fy nhiwtor. Mi fwynheais fy hunan yn fawr yn Ynys Manaw, mi gwrddais efo llawer o bobl sy’n siarad Manaweg, mi siaradais llawer o Fanaweg, ac mi weles cryn dipyn o’r ynys. Mi gasglais llawer o wybodaeth […]

Language, Studies, Travel Leave a comment

Ynys Manaw

Mi gyrhaeddais yn Ynys Manaw y prynhawn ‘ma, a dw i’n aros yn Douglas, prif dref yr ynys. Roedd hi’n braf heddiw, ac roedd y môr yn dawel. Does dim llawer o Fanaweg i glywed neu i weld yma, heblaw ar rhyw arwyddion ac ar amserlen y bysiau. Bydda i’n cwrdd â pobl sy’n siarad […]

Language, Travel Leave a comment

Newyddion

Dw i wedi bod yn brysur yn ddiweddar -es i i’r Bala efo ffrindiau prifysgol ddoe, a neithiwr roedd parti yn nhŷ un o fy ffrindiau o gôr cymunedol. Nos Wener ymunais â’r Côr Dysgwyr Cymraeg, ac roedden nhw’n dathlu eu llwyddiant yn Eisteddfod Môn. Nos Iau roedd ginio efo ffrindiau o fy nghwrs, ac […]

General, Studies, Travel Leave a comment
%d bloggers like this: