Monthly Archives: December 2008

Nadolig

Dw i’n treulio Nadolig efo fy rhieni yn Sir Gaerhirfryn, yn mwynhau bwyd fy mam, yn gwilio gormod o deledu ac yn ymlacio. Bydda i’n mynd yn ôl i Fangor yr wythnos nesaf, ac mae cryn dipyn o bethau i wneud ar gyfer fy nghwrs yn y prifysgol. Nollaig Tá mé ag caitheamh an Nollaig […]

General Leave a comment

Digwyddiadau

Roedd ginio Nadolig y Gymdeithas Ieithyddiaeth Bangor (CIB) mewn tŷ bwyta ym Mharc Britannia Nos Fawrth. Roedd y bywyd yn dda ac mwynheuais yn fawr. Roedd ginio arall am ieithyddion uwchraddedig Nos Iau – aethon ni i dŷ bwyta bach ar y stryd mawr ac roedd hi’n wych. Neithiwr es i i berfformiad Messiah gan […]

General Leave a comment

Cyngerdd

Neithiwr roedd cyngerdd gan gerddorfa a chôr y cymdeithas cerdd yn y prifysgol, ac mi ganais i yn y côr. Roedd y gerddorfa yn chwarae yn y hanner cyntaf, mi wrandon ni trwy seinyddion, ac roedd hi’n swnio yn wych. Canodd y côr yn yr ail hanner, ac mi wnaethon ni gân gan Vaughan Williams, […]

Music Leave a comment

Newyddion

Dw i ddim wedi ysgrifennu unrhywbeth yma ers sbel – dw i wedi bod yn brysur efo fy astudiaethau. Bydd diwedd y semestr cyntaf yn cyrraedd cyn bo hir, ac mae gen i cryn dipyn o waith i wneud. Bydd arholiad seineg ar ôl Nadolig hefyd. Dw i wedi dysgu llawer o bethau diddorol a […]

Studies Leave a comment
%d bloggers like this: