Monthly Archives: May 2008

Yn ôl ym Mrighton

Cyrhaeddais i yn ôl i Brighton nos Sadwrn diwethaf ar ôl taith hir iawn ar y trên. Arhosais i ym Mhwllheli nos Wener ar ôl i mi orffen y cwrs yn Nant Gwrtheyrn. Darllenais i y nofel Blas y Cynfyd gan Islwyn Ffowc Elis bron i gyd ar y trên. Dim ond saith dyn roedd […]

Language, Travel Leave a comment
%d bloggers like this: