Monthly Archives: April 2008

Newidiadau

Efallai bydd newidiadau mawr yn fy mywyd cyn bo hir – hyd nawr fy mhrif waith roedd rhoi testunau wedi eu cyfieithu ar wefannau, ond bellach mae’r cyfieithwyr yn gallu rhoi eu cyfieithiadau yn syth ar y gwefannau hebdda i. Does dim digon o waith arall ‘da fi i wneud, felly mae’r cwmni lle dw […]

Work Leave a comment

Eira

Yr wythnos hon meddyliais bod y tywydd yn wella a bydd hi’n mynd yn dwym cyn bo hir. Ond heddiw mae hi’n bwrw eira trwm ac mae hi’n oer. Dyma’r tro cyntaf mod i wedi gweld cymaint o eira yma ym Mrighton – mae e’n aros ar toeon y ceir a’r tai, ar y traeth […]

General Leave a comment
%d bloggers like this: