Monthly Archives: March 2008

Offeryn cerdd

Weithiau dw i’n meddwl bod fy nghasgliad o offeryn cerdd yn dipyn bach rhy fawr. Mae gen i pymtheg o offeryn – dau gitâr (gitâr clasurol a gitâr tannau dur), pum chwiban tun, dau chwiban isel, ffliwt, clarinét, recorder, harmonica a dau ocarina. Dw i’n gallu chwarae nhw i gyd mwy neu lai, heblaw y […]

Music Leave a comment

Llygoden wedi ei boddi

Nos Sadwrn canais mewn cyngerdd gyda’r côr meibion yn Woodingdean, tref fach ger Brighton. Cyrhaeddais yno mewn amser, ond yn anffodus, es i hollol ar goll ar y ffordd o’r stop bws i’r eglwys lle cafodd y cyngerdd ei gynnal. Ar ôl disgyn o’r bws, sylweddolais mod i’n yn y lle anghywir. Ro’n i’n nabod […]

General, Music Leave a comment

Sesiynau cerddoriaeth

Yn ddiwethar dechreuais mynd i sesiwn cerddoriaeth mewn tafarn yn Rottingdean, pentref ger Brighton, pob nos Sul. Rhwng deg o gerddorwyr sy’n chwarae yn y sesiwn ‘ma ac maen nhw’n i gyd yn dalentog iawn. Mae’r mwyafrif ohonynt yn chwarae dau neu fwy offeryn cerddoriaeth yn dda, ac mae rhan ohonynt yn canu hefyd. Dan […]

Music Leave a comment

Dydd Gŵyl Dewi

Neithiwr canodd y Côr Meibion Cymraeg Brighton mewn cyngerdd yn Lindfield ger Haywards Heath i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Roedd tua 150 o bobl yn y cynulleidfa, yn gynnwys cryn dipyn o Gymry, a gwerthfawrogon nhw ein canu a’r gerddoriaeth a ganodd un o’r telynoresau arferol yn fawr. Codon dros mil o bunnau ar gyfer […]

Language, Music Leave a comment
%d bloggers like this: