Monthly Archives: January 2008

Newyddion

Es i i’r côr meibion am y drydedd tro yr wythnos hon. Yn raddol dw i’n mynd yn fwy cyfarwydd gyda geiriau ac alawon y caneuon ac gyda chleff y bas. Gartref dw i’n ymarfer chwarae’r alawon ar y gitâr ac yn canu ar y un pryd. Bydd y côr yn perfformio mewn llawer o […]

Music Leave a comment

Corau

Yr wythnos hon, ymunais â’r Côr Meibion Cymraeg Brighton. Maen nhw’n ymarfer bob Nos Lun yn Eglwys Sant Leonard yn Hove, taith weddol fyr ar y bws o fan hyn, ac maen nhw’n perfformio mewn cyngherddau bob ail mis ar gyfer elusen. Torf o hogiau diddorol ydyn nhw, a mwynhaf canu gyda nhw, dw i’n […]

General, Music Leave a comment

Penderfyniadau

Eleni, dw i’n bwriadu parhau dysgu ieithoedd, sef Cymraeg, Gwyddeleg a Gaeleg yr Alban. Hoffwn i dysgu mwy o Tsieceg hefyd, ond dydy hynny ddim yn flaenoriaeth i mi ar hyn o bryd. Bydda i’n parhau’r dysgu caneuon a’r gitâr, y clarinét, y chwiban a’r harmonica. Bydda i’n eithaf prysur gyda’r pethau na, dw i’n […]

General Leave a comment
%d bloggers like this: