Monthly Archives: December 2007

Gwynt a glaw

Mwynheuais Nadolig – bwytais lawer o fwyd blasus (cogyddes ardderchog yw fy mam), ac ymlacais o blaen y tân a’r teledu. Ddydd Mercher, aethon ni am dro o amgylch yr Ardal Lluniau a bwyton ni ginio mewn tafarn ger tŷ Beatrix Potter (Hill Top). Nos Iau daeth fy chwaer ac ei chariad, ac aethon ni […]

General, Music Leave a comment

Partis a chyngherddau

Nos Mercher, es i barti yn y Canolfan Iwerddon Hammersmith. Canais dair gân gyda’r grŵp canu ac roedd grwpiau eraill yn dawnsio neu yn chwarae cerddoriaeth. Naethon y plant drama bach ac roedd Siôn Corn yn y man hefyd. Mwynheuais fy hunan yn fawr. Roedd parti Nadolig yn y swyddfa Nos Wener. Roedd y thema […]

Music, Work Leave a comment

Digwyddiadau yr wythnos

Nos Lun yr wythnos hon, canais yn yr orsaf danddaearol Hammersmith gyda’r grŵp canu o’r Canolfan Iwerddon Hammersmith. Codon, a’r grŵp hŷn pwy canodd gynt yn y dydd, dri chant o bunnoedd ar gyfer Ysbyty Sant Bartholomew. Canon pum caneuon tairgwaith bob un – pedwar yn Saesneg, ac un, Silent Night, yn Saesneg, Gwyddeleg a […]

General, Music, Work Leave a comment

Ffordd wahanol

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, dw i wedi bod yn arbrofi gyda ffordd wahanol o ymarfer fy ieithoedd. Cyn hynny gwrandais ar radio yn y Wyddeleg a’r Aeleg yr Alban bob bore, ac ar Radio Cymru yn y prynhawn. Bellach dw i’n gwrando trwy dydd ar y Wyddeleg a’r Aeleg yr Alban ar ddydd Llun, […]

Language Comments Off on Ffordd wahanol
%d bloggers like this: