Monthly Archives: November 2007

Ble mae’r swyddfa?!

Ddydd Mercher, y dydd ydw i’n gweithio yn y swyddfa, adawais y tŷ fel arfer ond es i yn y cyfeiriad yr hen swyddfa. Sylweddolais fy nghamgymeriad yn y diwedd, a brysiais i ffwrdd yn y cyfeiriad dirgroes. Pan cyrhaeddais yn y swyddfa newydd, gwrthododd y drws i agor achos roedd problem gyda fy ngherdyn […]

Work Leave a comment

Swyddfa newydd

Dydd Gwener yr wythnos hon, symudon ni, yr Adran Busnes Rhyngrwyd, i ein canolfan newydd – symudodd y myfyrwyr a’r athrawon ar ôl gwyliau hanner tymor y mis diwethaf, a symudan yr adrannau eraill yn ystod yr wythnosau nesa. Cyn hynny, roedd y coleg, yr ysgol saesneg fel iaith estron, y lletyau ar gyfer y […]

Work Leave a comment

Bwriadau da

Bron pob penwythnos, bydda i’n meddwl bod rhaid i mi ddysgu yr eirfa a’r gramadeg fy ieithoedd mewn ffordd mwy systematig, neu ymarfer y chwiban yn amlach, neu ddysgu mwy am seineg, a bydda i’n dechrau ei wneud yr wythnos nesa. Mae llawer o fwriadau da ‘da fi, efallai gormond ohonyn nhw, ond dw i’n […]

General, Language, Music Leave a comment

Llifeiriant o Gerddoriaeth

Yr wythnos hon, dw i wedi bod yn canu, a chwarae’r gitâr a’r chwiban yn amlach nag arfer. Er enghraifft, bydda i’n dechrau chwarae’r gitâr gyda’r bwriad ymarfer am bum neu ddeng munud, a cyn i mi wybod, dw i wedi chwarae am hanner awr neu fwy. Dw i’n teimlo bod y gerddoriaeth wedi bod […]

Music Leave a comment
%d bloggers like this: